Prohlídka Volterry

Volterra

Alabastr je symbolem Volterry. Ruční umělecké zpracování a staletá tradice jsou cítit z každého rohu starých volterrských uliček. Dokonce už staří Etruskové používali tento materiál pro výzdobu pohřebních uren. Na konci 18. st., kdy skončilo dlouhé období, kdy zpracování alabastru upadlo do zapomnění, zažila Volterra období nové renesance, kdy se opět svým uměním proslavila. Tajemství zpracování alabastru si řemeslníci předávali po generace a dodnes představují jeden z vrcholů italské umělecké tvorby.

Volterra

Střed města tvoří Piazza dei Priori se středověkými palác. Na západní straně náměstí stojí impozantní Palazzo dei Priori (1208 - 1254), dnes radnice. Na fasádě jsou renesanční erby Florentských radních a dvě plastiky lvů. Proti stojí Palazzo Pretorio ze 13. st., které má oblouková okna. Západně za radnicí stojí dóm, vysvěcený r. 1120 a rozšířený r. 1254 v pisánském románském stylu. Vnitřní prostor rozdělují monolitické sloupy ze 16. st. V interiéru se nachází mj. kazatelna s reliéfy ze 12. st. a freska Tři králové od Gozoliho. V jižním transeptu je Sejmutí z kříže z polychromovaného dřeva ze 13. st. Proti stojí baptisterium San Giovanni, osmiboká centrální stava z r. 1283.

Volterra

Jižně od dómu stojí nedaleko Arco Etrusco, městská brána v antických dobách s pilíři ze 3. - 4. st. př. n. l., na které jsou stále patrné mohutné kamenné bloky. Pamětní deska připomíná, že ve 2. sv. válce zachránili bránu před destrukcí. V Museo Etrusco Guarnacci se nachází bohaté etruské nálezy z města a okolí. Nejvýznamnějších je 600 uren z etruského období (6. - 1. st. př. n. l.), většina alabastrových se zkrácenou postavou mrtvého na víku. Jihovýchodně od něj se tyčí citadela (dnes věznice) postavená v renesančním stylu.

Volterra

Rocca Vecchia na východě je 14. století, Rocca Nuova na západě je z 15. století. Střední okrouhlá věž nového hradu se jmenuje Maschio - mužík, věž starého hradu Femmina - žena.

Volterra

Na západním úpatí pevnosti se rozkládá archeologický park. V roce 1926 zde odkryli zbytky akropole, kromě jiného také základy dvou chrámů ze 2. století před naším letopočtem a cisternu. Podél městských hradeb lze dojít k římskému divadlu z 1. století před naším letropočtem. Vedle je velký závod na zpracování alabastru.