Toskánsko - Siena

Siena

Původ města Siena není přesně znám. Neví se, zda je původu etruského, galského nebo římského. Legenda říká, že Siena byla založena na začátku římské éry v 8. st. př. n. l. Seniem, synem Rema. Jisté ale je, že zde v 1. st. př. n. l. bylo malé město, které se stalo římskou kolonií pod jménem Sena Julia. Ve 12. st. se Siena stala republikou, prosperovala z obchodu, který byl znám po celé Evropě, a také prostřednictvím svých bankéřů, kteří sem přišli z nedaleké Florencie. Ve stejné době začala rivalita obou měst. V r. 1258 Siena otevřela své brány ghibellinským exilantům. Od pol. 13. do pol. 14. st. Siena vzkvétala. Byly postaveny prestižní veřejné budovy, krásné paláce a patricijské domy. Velký mor, který postihl Evropu v l. 1348 - 1350 snížil počet obyvatel na pouhou jednu třetinu. Ačkoli Siena akceptovala vítěznou úlohu císaře Karla V. a oslavovala jeho příchod do města v dubnu r. 1536, přesto se město později uchýlilo pod ochranu francouzského krále Jindřicha II. Město bylo obsazeno královskými vojsky pod velením Blaise de Montluc, francouzského generála z Gaskoňska. V l. 1554 - 1555 byla Siena obléhána a o čtyři roky později byla anektována velkovévodou toskánským Cosimem I. z Florencie. Siena se proslavila dvěma svatými: sv. Kateřinou a sv. Bernardinem. Sv. Kateřina se narodila v Sieně v r. 1347. V 16 letech vstoupila do dominikánského řádu. Měla mnoho vidění a v r. 1375 se u ní v Pise objevila stigmata. V r. 1377 napomohla návratu papeže do Říma, který byl od r. 1309 v Avignonu. Zemřela v Římě v r. 1380. Ve stejném roce se narodil sv. Bernardino v Massa Marittima. Studoval na univerzitě a pomáhal nakaženým morem v nemocnici Santa Maria della Scala v Sieně. Ve 22 letech vstoupil do františkánského řádu. Založil klášter Osservanza severně od Sieny, kde vyučoval přísným pravidlům sv. Františka. Zemřel v r. 1440 v Aquile.

Siena

Středověká administrativní struktura se dochovala v podstatě až do dneška. Tři kopce, to jsou tři městské okrsky - di Cittá, di Camollia a di San Martino. každý okrsek byl rozdělen do 59 kontrád (podokrsků), z nichž 17 stále existuje. V čele každé kontrády stál capitano, který měl administrativní, právní a územní pravomoc. každá kontráda má svůj znak, který byl také nošen do bitev. Dnešních 17 kontrád stráví celý rok přípravami na Palio. Členové kontrády se rozdělují podle data narození. Každá kontráda má své muzeum, kde vystavuje trofeje, svůj kostel, veřejnou fontánu se svým znakem, stáje a skladiště, ve kterých se uchovávaly zbraně. Každá kontráda má svůj vlastní sociální život založený na gastronomických večerech, tancích a přípravách na Palio.

Siena

17 znaků představuje 17 ctností Sieny: dikobraz představuje rychlost, vlčice věrnost a poctivost, husa bystrozrakost, les sílu, drak zanícení, žirafa eleganci, vlna radost, panter smělost, orel ochotu bojovat, hlemýžď opatrnost, věž odolnost, želva neústupnost, housenka zručnost, beran vytrvalost, sova finesu, lastura rozvahu a jednorožec vědomost.

Siena

Palio je závod koní, který se datuje již do 13. st. Koná se vždy 2. července a 16. srpna a účastní se jej jen 10 ze 17 kontrád. Během příprav se v každém okrsku dané kontrády objeví bohatá výzdoba v ulicích, mladí vyvěšují vlajky se znakem kontrády a Piazza del Campo se připravuje na Palio. Nebezpečné zatáčky se zabezpečují před případnými kolizemi a úrazy závodníků. Vnější část kolem závodiště se zaplní sedadly, ale vnitřek náměstí zůstane prázdný. Připravují se zvířata, doping je povolen. V den konání Palia si členové kontrád obléknou oděvy z 15. st. Odpoledne se koná dlouho očekávaný běh koní. je to nebezpečný závod, který trvá jen několik minut, než koně třikrát objedou náměstí. Počítá se i kůň, který běží bez jezdce. Vítězem Palia je jen jediný kůň a jezdec, jediná kontráda, která pak své vítězství oslavuje několik dní v ulicích.

Prohlídka Sieny...