Toskánsko - Florencie

Florencie

Florencie, starobylá metropole Toskánska, s přívlastkem "la bella", je dnes hlavním městem stejnojmenné italské provincie, sídlem univerzity a arcibiskupa. Jestliže ve starověku byla Itálie pod vlivem Říma, od středověku až po novověk byla středem duchovního rozvoje většinou Florencie, zde také dosáhlo rozkvětu italské umění.

Historie Florencie podrobněji...

Prohlídka Florencie

Florencie

Piazzale Michelangelo je velká vyhlídková plošina, která se zvedá jižně nad Arnem. Náměstí bylo navrženo architektem Giuseppe Poggim v r. 1868. Náměstí dominuje velká bronzová kopie Michelangelova Davida. Je to jeden z nejkrásnějších vyhlídkových míst, ze kterého si lze udělat dokonalý celkový přehled o Florencii. Již z přístupové 6 km dlouhé aleje Viale dei Colli se otevře nádherný panoramatický pohled na město.

Florencie Kostel Santa Croce se stal nejznámějším v r. 1966, kdy povodeň zatopila celý objekt do výše 4.90 metrů. Obrovské množství uměleckých děl bylo nenávratně zničeno, mnohé se podařilo restaurovat jen částečně, mezi nimi i dřevěný krucifix od Cimabua (kolem r. 1287) monumentálních rozměrů 3,9 x 4,3 metry. Kostel sv. Kříže je hlavním kostelem florentských františkánů. Už krátce po smrti sv. Františka v r. 1226 zde zbudovali řeholníci malou kapli. Ta ale brzy nestačila narůstajícímu počtu věřících, proto byl v r. 1295 položen základní kámen nového kostela. Hlavním architektem kostela byl Arnolfo di Cambio. Stavba byla dokončena v r. 1385, kromě současné zvonice (původní se zřítila v 16. st.) a novogotického západního průčelí z 19. st. Kostel má rozměry 140 metrů na délku, 40 metrů šířku hlavní lodi a výšku v křížení 73 metrů. Ačkoli je architektura kostela jednoduchá, pyšní se největším množstvím umělecké výzdoby ze všech florentských kostelů. I proto bývá nazýván Pantheonem Florencie. Průčelí chrámu bylo obloženo vícebarevným mramorem v novogotickém slohu až v r. 1853. Napravo od něj jsou vchody do klášterních dvorů. V areálu jsou kaple rodiny Pazziů a Museo dell´Opera di S. Croce. Kaple Pazziů, údajně vybudovaná Brunelleschim, se řadí k vrcholné architektuře rané renesance. Na vnitřním průčelí je zaznamenána výška hladiny řeky Arno při povodních v r. 1966. Do podlahy je zapuštěno 276 náhrobních desek ze 14. - 19. st. Odpočívají zde např. Galileo, Machiaveli, Michelangelo, Ghiberti, skladatel Rossini ... Pomník tu má i Florenťan Dante, který zemřel v ravennském vyhnanství. Jako první na pravé straně je socha Madony s dítětem od Antonio Rosselliniho z r. 1478. Hrobku Michelangela, který zemřel v r. 1564 v Římě, vytvořil v r. 1570 Vasari, tři ženské sochy představují Malířství, Sochařství a Architekturu. Výstup na Kalvárii na sousedním oltáři je rovněž dílem Vasariho. Památník Danteho, který zemřel v Ravenně, je z 19. st., na levé straně je alegorická postava Itálie, na pravé Poezie. Monument od Canovy označuje hrob Alfieriho, italského hudebního skladatele, který zemřel ve Florencii v r. 1803. Proti stojí mramorová kazatelna s výjevy ze života sv. Františka od Benedetta da Maiano z r. 1476. Následuje památník Machiavelliho (+1572) z konce 18. st. Alegorická postava představuje Diplomacii. Slavné Zvěstování od Donatella je z r. 1430. Je jedním z nejkrásnějších a nejharmoničtějších příkladů tohoto typu nízkého reliéfu, vytvořeného v podobě antického chrámu. Hrob Leonarda Bruniho, florentského humanisty, který zemřel v r. 1444, vytvořil Bernardo Rosselino v pol. 15. st. V jižním transeptu je kaple Baroncelli, kterou v l. 1332 - 1338 vyzdobil malbami Taddeo Gaddi, Giottův žák. Je zde zobrazen život Panny Marie. Sakristie je vyzdobena freskami zobrazujícími Ukřižování, Výstup na Kalvárii a Vzkříšení. Kaple Rinuccini je vyzdobena freskami s výjevy ze života Panny Marie a Máří Magdaleny. V kapli Giugni jsou uloženy ostatky Julie Clary, manželky Josefa Bonaparte a jejich dcery Charlotte Napoleon Bonaparte. Kaple Bardi je vyzdobena freskami od Giotta s výjevy ze života sv. Františka z doby kolem r. 1320. byly vytvořeny podle slavných fresek v Asissi. Je zde i jedna z nejznámějších scén - Smrt sv. Františka. Apsida je vyzdobena freskami popisujícími legendu o sv. Kříži. Jejich autorem je pozdně gotický malíř Agnolo Gaddi. Legenda říká, že Archanděl Michael dal větévku stromu Moudrosti třetímu synovi Adama a Evy, Sethovi, a ten vypěstoval v jeskyni strom, který vyrostl do tvaru kříže. Na něm pak byl ukřižován Ježíš. V kapli Pulci jsou na freskách z r. 1330 od Bernardo Daddiho zobrazena martýria sv. Vavřince a sv. Štěpána. Glazovaná terakotová socha nad oltářem představuje Madonu s dítětem mezi Máří Magdalénou a sv. Janem Evangelistou. V kapli Bardi je slavný dřevěný krucifix od Donatella. U čtvrtého pilíře na pravé straně byl pohřben Lorenzo Ghiberti a jeho syn. Následuje hrob Galilea z 18. st.

Piazza della Signoria a Galeria degli Uffizzi...

Oblast Dómu...

Další památky ve Florencii...