Toskánsko - Lucca

Lucca

Lucca leží uprostřed rozlehlých plání, které jsou zemědělsky využívané, na levém břehu Serchia. Žije zde asi 85 000 obyvatel. Lucca je hlavním městem stejnojmenné provincie a sídlem arcibiskupa. Původní osídlení zde bylo za Kelto-iberů. Sídlo pak bylo kolonizováno Římany ve 2. st. př. n. l. a dále se rozvíjelo podle klasického římského architektonického stylu s pravoúhle se protínajícími ulicemi. A bylo to velké město, když se zde setkali Caesar, Pompeius a Crassus, aby vytvořili první triumvirát. Ve středověku vznikaly úzké křivolaké uličky a náměstíčka bez klasického římského stavebního plánu. Původní římský amfiteátr byl obestavěn domy a vzniklo zde náměstí Piazza dell´Anfiteatro. Ve 12. a 13. st., když se Lucca stala svobodným městem po vykoupení se za 100 000 zlatých dukátů od Karla IV., rozvíjela se ekonomika, a to díky obchodu s hedvábím. Největšího rozvoje dosáhlo město za velkého kondotiéra Castruccia Castracaniho na zač. 14. st. Bylo to v době, kdy Lucca exportovala své kvalitní hedvábí po celé Evropě a dokonce do zemí Orientu, doba, kdy byly přestavovány kostely a vznikaly slavné fasády ve stylu pisánské architektury. Rovněž z této doby pocházejí impozantní gotické rezidence, z nichž některé stále ještě mají své věže. Během 2. pol. 16. st. začala Lucca ztrácet své postavení v obchodu a zaměřila se především na zemědělství. V této době bylo postaveno několik venkovských sídel v okolí města. Bylo přestaveno mnoho gotických domů a vznikaly renesanční fasády, které dávají dnešní charakter městu. Po velmi krátkou dobu, v l. 1805 - 1813 vládla Lucce žena, Élisa Bonaparte, která byla korunována jako princezna z Luccy poté, co její bratr dobyl Itálii. Od r. 1847 byla Lucca součástí Toskánska. Legenda o Volto Santo: Město Lucca je spojováno s Volto Santo - zázračným Krucifixem uloženým v katedrále San Martino. Podle různých tradic byl vytvořen Nikodémem po jeho zmrtvýchvstání a jeho ruce prý byly při práci vedeny anděly. Volto Santo bylo objeveno v 8. st. v Luni severně od Viareggia. Podle legendy ho vhodil do moře sám Nikomédes, podle jiné verze ho našel italský biskup při pouti do Svaté země.

Prohlídka Luccy...